Harita Mühendisliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kurallarına uygun olarak hâlihazır haritalar projelerin özelliklerine göre hazırlanarak üretilmektedir.
Harita çeşitleri olarak tomografik, tematik haritalar, orman ve maden haritaları gibi pek çok alanda projelendirme ve harita uygulamaları yapılmaktadır.


Yılmaz Şehir Planlama olarak özel amaçlı haritalar ve kamulaştırma haritaları için uygun çözümler sağlamakta ve hayata geçirmekteyiz.