İmar Şehir Plancısı

Tarım devrimi ile birlikte insanoğlu avcı-toplayıcı yaşam stilini terk ederek yerleşik yaşama geçmiştir. Yaklaşık 50 bin yıl önce tarım devrimi ile temellerini attığımız günümüzün modern yerleşim bölgeleri olan kentler aslında tarım devriminin mahsulleridir. Köklü bir geçmişi olan yerleşim yerleri dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yüzden değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Şehir her ne kadar insan ürünü yaşayan bir organizma olsa da bilimsiz bir kentten söz etmek mümkün değildir. Bu noktada şehir planlama bilimsel temellere dayanan bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.

Bildiğimiz gibi kent planlama kentin geleceğinin şekillendirilmesi sürecidir. Bu nedenle kentin geleceği kaos ve kargaşaya mahal vermemek adına belli kurallar ekseninde şekillenmelidir. Fakat hızlı nüfus artışı ve kentleşme, imar sorunlarını beraberinde getirmiştir.

İmar planları, imar uygulaması yapılacak yerlerde yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları, gelecekteki kullanım amaçlarını, büyüme ve gelişme fonksiyonlarını gösteren haritalar olarak kısaca tanımlanabilir.

Yılmaz Şehir Planlama olarak, başta 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte diğer kanun ve yönetmelik esaslarına uygun, talep ve öneriler ışığında imara ilişkin düzenlemeler yapmaktayız. Henüz yerleşime açılmamış mülkiyetlerin imar planlarını sürdürülebilirlik ve bütünsellik ilkeleri çerçevesinde yaşanılabilir çevreler sunmak adına planlamaktayız.