Kentsel Dönüşüm Tasarım

Yılmaz Şehir Planlama ile değişim dönüşüm için uzman hizmet alın.
Yılmaz Planlama olarak kentleri insanlar için daha yaşanabilir kılmak amacıyla çeşitli projelerle hizmet vermektedir.

Yılmaz Şehir Planlama olarak ücretsiz keşif ile eski bina hasar tespitleri ve buna uygun proje tasarımları yapılmaktadır.
Eski binaların kentsel dönüşüm yasalarına uygunluğu kontrol edilerek buna yönelik projeler oluşturulmaktadır.
Anahtar teslim projeler ile binalar yenilenmekte ve kentlerin düzenine uygun şekilde çevreye kazandırılmaktadır.

Yılmaz Planlama olarak kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken kentin doğal ve tarihi dokusuna zarar vermemek önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Bunun için bu doğal dokuları bozmamak kaydıyla araştırmalar sonucu tasarladığımız projeleri sunmaktayız.

Çarpık kentleşmenin getirdiği olumsuzluklardan uzak olmak ve daha modern daha estetik çevre düzenlemeleri için Yılmaz Şehir Planlama olarak projelelerimizle hizmet vermekteyiz.

Doğal afet risk bölgelerinde bulunan eski binalar için kentsel dönüşüm yasasına göre yenileme çalışmaları yapılmaktadır.
Herhangi bir afet durumunda can ve mal güvenliğinin korunması için alınmakta olan tedbirler artırılmıştır. Buna göre afet bölgelerinde olan binalar kentsel dönüşüme girmekte ve daha sağlam yapılar oluşturulmaktadır.