Kentsel Dönüşüm Tasarım

Ülkemiz deprem kuşağında yer almakta ve depremden çokça etkilenmektedir.
Deprem önleyemeyeceğimiz bu nedenle de hazırlıklı olmamız gereken bir doğal afettir.
Depreme dayanıklı olmayan ve modern yaşam standartlarını karşılamayan yerleşim birimlerinin elzemle yenilenmesi gerekmektedir.

Yılmaz Planlama olarak doğal afet risk bölgelerinde bulunan yapılar için ücretsiz keşif ile eski bina hasar tespitleri yaparak kentin doğal ve tarihi dokusuna uygun yenileme çalışmaları yapmaktayız. Afet bölgelerinde olan yapılar kentsel dönüşüm projelerine girmekte ve daha güvenli, yaşanılabilir, modern ve estetik çevre düzenlemeleri getirilmektedir.

Anahtar teslim projeler ile binalar yenilenmekte ve kentlerin düzenine uygun şekilde çevreye kazandırılmaktadır.